fbpx
Wybierz wariant Przejdź do aplikacji zakupowej Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie
Indywidualne
Składka roczna 31 zł 51 zł 69 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 15 000 20 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW do 10 000 do 15 000 do 20 000
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 3 000 do 4 500 do 6 000
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3 000 do 4 500 do 6 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 100 150 200
Śmierć w wyniku NW, zawału serca lub udaru mózgu 10 000 15 000 20 000
Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego
1 000 1 500 2 000
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 1 000 1 500 2 000
Pogryzienie przez psa 100 150 200
Pokąsania, użądlenia 100 150 200
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 100 150 200
Składka roczna 23 zł 35 zł 46 zł
Rozszerzenie o opcje dodatkowe + 8 zł + 16 zł + 23 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 10 000 15 000 20 000
Oparzenia w wyniku NW x x do 5 000
Odmrożenia x x do 5 000
Pobyt w szpitalu w wyniku NW 50 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
50 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
Operacje w wyniku NW do 2 000 do 3 000 do 4 000
Operacje w wyniku choroby x do 2 000 do 3 000
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW x do 500 do 500
Koszty leczenia w wyniku NW, w tym: do 1 000 do 2 000 do 2 000
rehabilitacja do 500 do 500 do 500
Składka roczna 31 zł 51 zł 69 zł
Składka roczna z wyczynowym uprawianiem sportu 40 zł 65 zł 89 zł
Kup online

 

 

Do pobrania:
Karta produktu EDU PLUS 2018
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus
Tabela norm oceny procentowej
Statut Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl
Pełnomocnictwo Agenta
Obowiązek Informacyjny
Obowiązek informacyjny – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń