fbpx

 

Wybierz wariant Przejdź do aplikacji zakupowej Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie

 

Składka roczna 24 zł 37 zł 52 zł 73 zł 99 zł 132 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000 50 000
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 20 000 30 000 40 000 60 000 80 000 100 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 15 000 22 500 30 000 45 000 60 000 75 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000 50 000
100% uszczerbku na zdrowiu
– za 1% uszczerbku od 1 do 25%
– za 1% uszczerbku powyżej 25%
17 500
100
200
26 250
150
300
35 000
200
400
52 500
300
600
70 500
400
800
87 500
500
1 000
Zwrot kosztów naprawy lub nabycia okularów, aparatu słuchowego i ortodontycznego uszkodzonych w wyniku NW 500 500 500 500 500 500
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (np. ortezy, protezy) 3 000 4 500 6 000 9 000 12 000 15 000
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 3 000 4 500 6 000 9 000 12 000 15 000
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 100 150 200 300 400 500
Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego
2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny 300 450 600 900 1 200 1 500
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Pogryzienie przez psa (bez pobytu w szpitalu) 100 150 200 300 400 500
Pokąsania, użądlenia 100 150 200 300 400 500
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 100 150 200 300 400 500
Zatrucie pokarmowe 100 150 200 300 400 500
Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku NW 1 500 2 250 3 000 4 500 6 000 7 500
Oparzenia w wyniku NW 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Odmrożenia 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Pobyt w szpitalu w wyniku NW x 50 zł / dzień 50 zł / dzień 75 zł / dzień 75 zł / dzień 100 zł / dzień
Pobyt na OIOM w wyniku NW
x 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
x 50 zł / dzień 50 zł / dzień 75 zł / dzień 75 zł / dzień 100 zł / dzień
Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym: w wyniku NW
w wyniku choroby
x 25 zł / dzień
10 zł / dzień
25 zł / dzień
10 zł / dzień
37,50 zł / dzień
15 zł / dzień
37,50 zł / dzień
15 zł / dzień
50 zł / dzień
20 zł / dzień
Poważne choroby x x x 1 000 2 000 2 000
Koszty operacji plastycznych w wyniku NW x x x 5 000 5 000 10 000
Operacje w wyniku NW x x 2 000 2 000 5 000 5 000
Operacje w wyniku choroby x x 2 000 2 000 5 000 5 000
Koszty leczenia w wyniku NW, w tym:
rehabilitacja
leki
5 000
500
x
5 000
1 000
100
5 000
1 000
100
5 000
1 000
100
5 000
1 000
100
5 000
1 000
100
Zdiagnozowanie wrodzonej wady serca 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
„Bólowe” x 200 200 200 200 200
Assistance EDU Plus: pomoc medyczna, korepetycje, pomoc informatyczna NIE TAK TAK TAK TAK TAK
Pakiet Onko NIE NIE NIE NIE NIE TAK
Telemedycyna NIE NIE NIE NIE NIE TAK
Wyczynowe uprawianie sportu TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Składka roczna 24 zł 37 zł 52 zł 73 zł 99 zł 132 zł
Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020, okres ochrony 01.10.2019-30.09.2020
Przejdź do aplikacji zakupowej

 

 

Do pobrania:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus
Tabela norm oceny procentowej
Statut Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl
Pełnomocnictwo Agenta
Obowiązek Informacyjny
Obowiązek informacyjny – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń