fbpx

 

Wybierz wariant Przejdź do aplikacji zakupowej Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie

 

Wariant I – VIP Wariant II Wariant III Wariant IV
Suma ubezpieczenia 80 000 45 000 25 000 15 000
100% uszczerbku na zdrowiu
– za 1% uszczerbku od 1 do 25%
– za 1% uszczerbku powyżej 25%
140 000
800
1600
78 750
450
900
43 750
250
500
26 250
150
300
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 130 000 90 000 50 000 30 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 160 000 90 000 50 000 30 000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 80 000 45 000 25 000 15 000
Naprawa i zwrot kosztów nabycia okularów, aparatu słuchowego lub ortodontycznego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 300 300 300 300
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (np. ortezy, protezy, wózek inwalidzki) 24 000 13 500 7 500 4 500
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 24 000 13 500 7 500 4 500
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 800 450 250 150
Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego
24 000 13 500 7 500 4 500
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW 16 000 9 000 5 000 3 000
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 800 450 250 150
Pogryzienie przez psa (bez pobytu w szpitalu) 800 450 250 150
Pokąsania, użądlenia 1600 900 500 300
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 4000 2250 1250 750
Rozpoznanie u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 4000 2250 1250 750
Pomoc psychologa po nieszczęśliwym wypadku 300 300 300 300
Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku NW 12 000 6750 3750 2250
Oparzenia w wyniku NW II stopień 1000
III stopień 3000
IV stopień 5000
II stopień 700
III stopień 2100
IV stopień 3500
II stopień 500
III stopień 1500
IV stopień 2500
II stopień 300
III stopień 900
IV stopień 1500
Odmrożenia II stopień 1000
III stopień 3000
IV stopień 5000
II stopień 700
III stopień 2100
IV stopień 3500
II stopień 500
III stopień 1500
IV stopień 2500
II stopień 300
III stopień 900
IV stopień 1500
Pobyt w szpitalu w wyniku NW 100 / dzień 85 / dzień 70 / dzień 50 / dzień
Pobyt na OIOM w wyniku NW
200 200 200 200
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
100 / dzień 85 / dzień 70 / dzień 50 / dzień
Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym: w wyniku NW
w wyniku choroby
20 / dzień
50 / dzień
17 / dzień
42 / dzień
14 / dzień
35 / dzień
10 / dzień
25 / dzień
Rozpoznanie poważnej choroby 2000 1500 1000 x
Koszty operacji plastycznych w wyniku NW 5000 2000 x x
Operacje w wyniku NW 5000 4000 3000 2000
Operacje w wyniku choroby 5000 4000 3000 2000
Koszty leczenia w wyniku NW, w tym:
rehabilitacja
leki
8000
1500
200
3000
1500
200
2000
1500
200
1700
1500
200
Zdiagnozowanie wrodzonej wady serca 1000 1000 1000 1000
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW 2000 2000 1500 1000
„Bólowe” 200 200 200 200
Assistance EDU Plus: pomoc medyczna, korepetycje, pomoc informatyczna TAK TAK TAK TAK
Pakiet KLESZCZ 1500 1500 1500 1500
Zwrot kosztów opłaconej wycieczki szkolnej 1500 500 x x
Wyczynowe uprawianie sportu TAK TAK TAK TAK
Składka roczna 159 zł 93 zł 55 zł 37 zł
Kup teraz Kup teraz Kup teraz Kup teraz
Okres ubezpieczenia: 01.09.2020-31.08.2021

 

 

Do pobrania:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus
Tabela norm oceny procentowej
Statut Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl
Pełnomocnictwo Agenta
Obowiązek Informacyjny
Obowiązek informacyjny – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń